Planlagt nybygg av anlegg i Sirdal

Nybygg av høydebasseng i Tonstad
Byggetips. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av avløpsledning og pumpe Kvæven-Hovland
Byggetips. Fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018. Skal planlegges i 2016. Start og kostnad er ukjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.