Planlagt nybygg av anlegg i Lyngdal

Ny E39 Kristiansand-Sandnes, Lyngdal vest-Sandnes (Lyngdal vest-Ålgård)
105-114 km. ÅDT 8 600-11 200. 12 tunneler (totalt 36 km). 33 bruer. 8 toplanskryss.
Bredbåndsutbygging i Agder
Fellesutlysning for områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Farsund, Flekkefjord, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla. Total kostnad: 40 mnok. Områder i Lyngdal kommune: Eiersland - Augland, Gusa - Myglestøl - Løland, Hellevann, Kvelland, Nepstad, Ramsland - Træland, Svennevik - Kvalsvik - Skarstein og Utland - Vintland - Hægeland.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.