Planlagt nybygg av anlegg i Lindesnes

Ny 4-felts veg Mandals elva till Herdal vest, E39 Kristiansand-Sandnes
26 km. ÅDT 6 200-10 100. 2 tunneler (totalt 10 km). 7 bruer. 2 toplanskryss.
Opparbeidelse av infrastruktur for nytt boligområde i Mandal
Ca 1000 daa. Infrastruktur for ca 700-900 stk boliger. Felt B2.
Nybygg av kraftverk i Marnardal
Produksjon 3,6 GWh.
Bredbåndsutbygging i Agder
Fellesutlysning for områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Farsund, Flekkefjord, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla. Total kostnad: 40 mnok. Områder i Lindesnes kommune: Gåsestein - Hesteland - Røydland, Jørenstad - Haraldstad - Hægeland, Møglandsveien, igmostad vest og Vigmostad øst.
Utvidelse av deponi i Mandal
Prosjektet er oppdelt i fire deler: Del 1- Sprengning av fjellkile og klargjøring for bunntetning Nord. De 2- Bunntetning av fjellkile Nord. Del 3- Klargjøring, grunnarbeid og bunntetning av nytt deponi Sør, Frem til eksisterende driftsvei. Del 4- Klargjøring, grunnarbeid og bunntetning av nytt deponi Sør, Over driftsvei og frem mot gammelt deponi.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.