Planlagt nybygg av anlegg i Grimstad

Nybygg av gang- og sykkelvei på Fylkesveg 3608/3610 i Grimstad
Planområdet strekker seg fra fylkesvei 420 langs Homborsundveien ned til Homborsund brygge.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fylkesveg 3600 i Grimstad
Samarbeid mellom Grimstad kommune og Agder Fylkeskommune.
Nytt fortau på Fv 33 Dømmesmoen-Kryssen i Grimstad
500m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Bredbåndsutbygging i Agder
Fellesutlysning for områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Farsund, Flekkefjord, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla. Total kostnad: 40 mnok. Områder i Grimstad kommune: Eide - Nørholmen, Skiftenes - Hørte og Igland - Metveit - Grøsle.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.