Planlagt nybygg av anlegg i Gjerstad

Etablering av infrastruktur for nytt hyttefelt i Gjerstad
Ca. 260 dekar. Infrastruktur for 87 hyttetomter.
Nybygg og utvidelse av ladestasjon på Heimat Brokelandsheia i Gjerstad
Nye ladestasjoner og utvidelse av eksisterende ladestasjoner på Heimat i Gjerstad.
Bredbåndsutbygging i Agder
Fellesutlysning for områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Farsund, Flekkefjord, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla. Total kostnad: 40 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.