Alle planlagte anleggsprosjekter i Sokndal

Nybygg av vindkraftverk i Sokndal kommune
Søkt produksjon 170,00 GWh. Søkt effekt 50,00 MW.
Nett og bolting på Fv 4242 Sandbekk-Frøytlog i Sokndal
Lav prioritert i rassikringsplan for Region vest. Skredtype stein. 1730m.
Nybygg av drikkevannsanlegg i Hauge i Dalane
Gnr/bnr: 57/1, 4, 62, 71 mfl.
Nett på Fv 44 Jøssingfjord I i Sokndal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 20m.
Nett på Fv 44 Jøssingfjord kraftstasjon i Sokndal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 20m.
Nett på Fv 44 Jøssingfjord Fø i Sokndal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is, tørrsnø, stein. 50m.
Nett og bolt på Fv 39 Indre Myssa i Sokndal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is, stein. 80m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.