Alle planlagte anleggsprosjekter i Haugesund

Nybygg av bru i Haugesund, Haugalandspakken
En veistrekning på omtrent 1,3 km
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fv 923 Salhusvegen
Gang- og sykkelvei mellom Karmøy-Haugesund.
Nybygg av transformatorstasjon i Haugesund
Søknaden omfatter bygging av ny transformatorstasjon på samme tomt som eksisterende stasjon. I tillegg søker Fagne om å fjerne gammelt koblingsanlegg og transformatorer.
Kollektivtiltak på Fv 923 Salhusvegen
Kollektivbyggning for forbedring av vei for busser.
Utbygging av avløpsnett i Haugesund
Utvidelse av kommunalt avløpsnett Nordbygdene inkludert pumpestasjon ved Førlandsvatnet.
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata 1a og 1b Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.
Nybygg av sjøledning og vannledning i Haugesund
1,2 mil sjøledning samt mindre arbeider på land.
Ny overvannsledning i Haugesund
Prosjektet er delt inn i 6 delprosjekter.
Separering av VA-ledning og legging av nye vannledninger i Haugesund
Prosjektet er delt inn i 6 delprosjekter. Del 5, Ny OV fra Olaf Bullsgate, under Karmsundgata til Salhusvegen.
Separering av VA-ledning og legging av nye vannledninger i Haugesund
Prosjektet er delt inn i 6 delprosjekter. Del 6, Sakkestad området mellom Karmsundgata og Spannavegen.
Etablering av infrastruktur for nybygg av eneboliger i Haugesund
Detaljreguleringsarbeidet omfatter eiendommene 26/4, 26/525 og 26/683 mfl. Ca. 12 mål tomt.
Ombygging og fjerning av virveloverløp i Haugesund
Tidspunkt avhenger av Karmsundgata.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.