Alle planlagte anleggsprosjekter i Haugesund

Nybygg av bru i Haugesund, Haugalandspakken
En veistrekning på omtrent 1,3 km
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fv 923 Salhusvegen
Gang- og sykkelvei mellom Karmøy-Haugesund.
Kollektivtiltak på Fv 923 Salhusvegen
Kollektivbyggning for forbedring av vei for busser.
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata 1a og 1b Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.
Etablering av infrastruktur for nybygg av eneboliger i Haugesund
Detaljreguleringsarbeidet omfatter eiendommene 26/4, 26/525 og 26/683 mfl. Ca. 12 mål tomt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.