Alle planlagte anleggsprosjekter i Eigersund

Utvidelse av næringsområde i Egersund
Planlegger ca. 100 kontorplasser.
Utbedring av Riksveg 42 Krossmoen-Nese i Eigersund
I forslag til handlingsprogram 2018-2023 med utførelse i 2021/2022.
Opprusting og utvidelse av kraftverk i Eigersund kommune
Vassdragsområde 027.1C2. Søkt produksjon 3,00 GWh.
Opprusting og utvidelse av kraftverk i Eigersund kommune
Vassdragsområde 027.1. Søkt produksjon 4,10 GWh.
Nybvgg av kraftverk i Eigersund kommune
Vassdragsområde 027.3CCA. Søkt produksjon 5,50 GWh.
Etablering av gang- og sykkelvei Fv 44 i Eigersund
Fv44 fra Lygre til Hadland ved krysset ned til Dyrnes.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for totalt 24 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 14-18 boenheter.
Nett på Fv 32 Hettlandsheia II i Eigersund
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is, stein. 50m.
Nett på Fv 32 Hettlandsheia i Eigersund
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is. 60m.
Nybygg av parkeringsplass ved Sletteid
Gnr/bnr: 40/2, 55 og 66. 15,4 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.