Alle planlagte anleggsprosjekter i Eigersund

Utvidelse av næringsområde i Egersund
Planlegger ca. 100 kontorplasser.
Etablering av gang- og sykkelvei Fv 44 i Eigersund
Fv44 fra Lygre til Hadland ved krysset ned til Dyrnes.
Opparbeidelse av gang- og sykkelvei samt vegutbedring på Fv 4286 på Eigerøy i Eigersund kommune
Ca. 3 km, fv. 4286 Ytstebrødveien mellom Skadberg og Leidland.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for totalt 39 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for totalt 24 boenheter.
Etablering av gang- og sykkelvei Fv 42 i Eigersund
Krossmoveien videre mot Egersund.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 9-15 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 14-18 boenheter.
Nett på Fv 32 Hettlandsheia II i Eigersund
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is, stein. 50m.
Nett på Fv 32 Hettlandsheia i Eigersund
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is. 60m.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 8-10 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 4-8 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 5-7 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 5-7 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 5-7 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 4-5 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 3-5 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 3-5 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 2-4 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 3-4 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 2-3 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 2-3 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.