Alle planlagte anleggsprosjekter i Vennesla

Nybygg av gang og sykkelvei langs Fv. 405 i Vennesla
4300m. Også grøftarbeider. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel.
Etablering av infrastruktur for nybygg av nærings- og boligområde i Vennesla
Ca. 160.000m2 mulig bygningsmasse innenfor planområde. Gnr/bnr: 6/11, 6/1872, 23/2, 23/12, 23/518, 23/521, 23/572, 23/722, 23/723, 23/768 m.fl.
Utbedring av kurvatur og sideterreng langs Riksveg 9 i Vennesla
Utbedringen omfatter i første rekke utbedring av kurven lengst nord i Hornskilen. Rv. 9 skal utbedres til 7,5 m bredde og med bredere grøft/sideareal.
Riving og nybygg av bru i Vennesla kommune
Dagens bru har skader og det er behov for omfattende rehabilitering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.