Alle planlagte anleggsprosjekter i Valle

Omlegging av veg på Fv 336 Einang i Valle
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Valle
Føremålet med planen er å leggje til rette for bygging av fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur, samt tilrettelegge for ein sosial møteplass ved tjønna med t.d. sittebenkar, gapahuk, vaffelbu, badeplass, leikeapparat og stiar. Gnr/bnr: 64/2, 64/102, 68/2 og 64/2/3.
Steinsprangnett, rensk og bolt på Fv 45 Ugledalen i Valle
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Nett, rensk og bolt på Fv 337 Sandvasskveven i Valle
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Sikring med duk og sprengstein på Fv 337 Sandvann i Valle
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang, jord/løsmasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.