Alle planlagte anleggsprosjekter i Tvedestrand

Utbedring av eksisterende vei og etablering av kjørevei i Tvedestrand
Planområdet utgjør ca. 13,1 daa. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 6/1, 6/3, 6/23, 6/14, 6/11, 6/39, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.