Alle planlagte anleggsprosjekter i Sirdal

Oppgradering av tunnel langs Sirdalsvannet på Fylkesveg 42 i Sirdal
Rassikring langs Sirdalsvannet innebærer forlengelse av Gåsehellertunnelen og sikring av veien gjennom Valevika
Nybygg av vannkraftverk i Sirdal kommune
Det omsøkte prosjektet vil gi en årlig kraftproduksjon på 7,65 GWh, som tilsvarer strømforbruket til omtrent 380 husstander.
Etablering av transformatorbygg i Sirdal
Etablering av Tonstad datapark transformatorstasjon med to transformatorer hver med ytelse 150 MVA og omsetning 132/22 kV, to 132 kV utendørs bryterfelt, ett innendørs 22 kV GIS-koblingsanlegg og to ca. 500 meter lange 132 kV jordkabler fra Tonstad datapark transformatorstasjon til Ertsmyra transformatorstasjon. Etablering av et transformatorbygg med en grunnflate på ca. 300 m2. Hele den nye transformatorstasjonen vil ligge innenfor området til Tonstad datapark.
Nybygg av høydebasseng i Tonstad
Fra budsjetten 2023-2026
Etablering av ny vannledning i Sirdal
Fra budsjett 2023-2026. 815 m - ø 225.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.