Alle planlagte anleggsprosjekter i Lillesand

Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Lillesand
Infrastruktur for ca 150-200 boenheter.
Nybygg av parkeringshus i Lillesand
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Sanering av VA-ledning i Lillesand
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av høydebasseng i Lillesand
Gjennomførelsetid: 8-10 måneder.
Ny sjøledning i Lillesand
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Ombygging til pumpestasjon i Høvåg
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.