Alle planlagte anleggsprosjekter i Grimstad

Etablering av infrastruktur for industri og næring på Omre i Grimstad
1474 daa. Gnr/bnr: 93/14, 15, 176/13, 14 mfl.
Nybygg av infrastruktur for industriområde i Grimstad
Gnr/bnr: 176/2, 176/4, 176/10-11, 176/14 og 202/420. Infrastruktur for industritomter med et samlet areal på: 755 dekar.
Utbedring av gang- og sykkelvei i Grimstad
550 meter gang og sykkelvei på bru over E18, samt langs Opplandsveien.
Nybygg av gang- og sykkelvei på Fylkesveg 3608/3610 i Grimstad
Planområdet strekker seg fra fylkesvei 420 langs Homborsundveien ned til Homborsund brygge.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fylkesveg 3600 i Grimstad
Samarbeid mellom Grimstad kommune og Agder Fylkeskommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.