Alle planlagte anleggsprosjekter i Flekkefjord

Rehabilitering av bru, Fv 4208 Bakke og Bakkekleiv bru i Flekkefjord
Fra fylkeskommunen sin handlingsplan for fylkesveier.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Flekkefjord
Totalt ca. 450 boenheter med utbygging over flere år.
Utskifting av ledningsnett i Flekkefjord, trinn 4
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Utskifting av ledningsnett i Flekkefjord, trinn 3
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Nybygg av VA-ledning i Birkeland
Tilrettelegging for fremtidige abonnenter.
Nybygg av VA-ledning i Flekkefjord
Tilrettelegging for fremtidige abonnenter.
Nybygg av VA-ledning i Flikka
Tilrettelegging for fremtidige abonnenter.
Utbygging av bredbånd i Flekkefjord kommune
Områder i Flekkefjord kommune: Åna-Sira Øst, Reppen-Bjelland og Hjelleset.
Utskifting av ledningsnett i Drangeid, trinn 4
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Utskifting av ledningsnett i Drangeid, trinn 5
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Nybygg av VA-ledning i Rasvåg
Tilrettelegging for fremtidige abonnenter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.