Alle planlagte anleggsprosjekter i Farsund

Nybygg av datalagringssenter i Farsund
Planområdet har en størrelse på 2220 daa.
Nybygg av parkeringshus (Vestersiden) i Farsund, trinn 1
Ca 480 parkeringsplasser. Planområdet omfatter 5 eiendommer (1/199, 1/658, 1/788, 1/974 og 300/23).
Nybygg av parkeringsplass og adkomstvei i Farsund
Gnr/bnr: 16/158, 16/126, 16/140, 16/164 og 16/19.
Nybygg av brygger, naust med mere i Farsund
Gnr/bnr: 212/1, 212/14, 212/38, 212/39. 3 naust. 20-30 meter brygge.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.