Alle planlagte anleggsprosjekter i Bykle

Nybygg av infrastruktur for hytter i Bykle
Infrastruktur for 40 hytter. Gnr/bnr: 3/280, 3/13 og 3/370.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.