Alle planlagte anleggsprosjekter i Birkenes

Nybygg av solpark i Birkenes
I solparken legges det opp til kombinert saubeite og solkraft- produksjon. 12 megawatt peak (MWp) som tilsvarer årlig produsert energi på rundt 12 GWh og energiforbruket på cirka 600 norske husholdinger, vil dette bli den største solparken i Norge. 140 mål tomt.
Driftskontrakt for vinterdrift for brøyting, snø-/isrydding og strøing på vegstrekninger i Setesdal 2023-2028
Oppdraget omfatter vinterdrift så som brøyting, snø-/isrydding og strøing på Fv 405 Vatnestrøm - Vegusdal.
Riving og nybygg av renseanlegg i Birkeland
Birkenes kommune skal bygge nytt renseanlegg på Birkeland. Anlegget skal dimensjoneres for 6 000 pe. Anlegget skal bygges på samme tomt som eksisterende renseanlegg. Etter at det nye anlegget er ferdig, skal det gamle rives. Anlegget skal bygges i flomutsatt område.
Nett og bolt på Fv 405 Skjerkedalen i Birkenes
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang, jord/løsmasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.