Alle planlagte anleggsprosjekter i Arendal

Nybygg av transformatorstasjon i Arendal
Prosjektet med strømforsyning til Morrows batterifabrikk består av tre delprosjekter; 2 kraftledninger mellom Bøylestad og Eyde (10,8 kilometer), Bøylestad koblingsstasjon og Longum Nord transformatorstasjon. Total prosjektkostnad ca. 1 Mrd. kr. Se separate prosjekter for Bøylestad koblingsstasjon og Longum Nord transformatorstasjon.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Froland og Arendal kommune
Prosjektet med strømforsyning til Morrows batterifabrikk består av tre delprosjekter; 2 kraftledninger mellom Bøylestad og Eyde (10,8 kilometer), Bøylestad koblingsstasjon og Longum Nord transformatorstasjon. Total prosjektkostnad ca. 1 Mrd. kr. Se separate prosjekter for Bøylestad koblingsstasjon og Longum Nord transformatorstasjon.
Nybygg av koblingsstasjon i Arendal
Prosjektet med strømforsyning til Morrows batterifabrikk består av tre delprosjekter; 2 kraftledninger mellom Bøylestad og Eyde (10,8 kilometer), Bøylestad koblingsstasjon og Longum Nord transformatorstasjon. Total prosjektkostnad ca. 1 Mrd. kr. Se separate prosjekter for Kraftledning og Longum Nord transformatorstasjon.
Opparbeidelse av kanalby i Arendal
Planer om å åpne en gammel kanal, ca. 300 meter, gjennom byen. Ønskes ferdigstilt til 300 års jubileum 2023.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Området kan gi anslagsvis inntil 400 boliger.
Etablering av elektriske anlegg for fabrikk i Arendal
Morrow transformatorstshin 1: Et 132 kV luftisolert koblingsanlegg 2 stk 132/22 kV transformatorer 2 stk ca. 200 meter lange 132 kV kabler mellom koblingsanlegget og transformatorer Nødvendige høyspentanlegg Transformatorstasjonen har en samlet grunnflate på ca. 1700 kvm. Morrow søker også om til sammen ca. 5000 meter med 22 kV-kabler og ca. 30 nettstasjoner med 22 kV koblingsanlegg. Anleggene skal bygges inne på Morrows industriområde.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Østre Mørfjær- Saltrød
Området kan gi anslagsvis inntil 300 boliger.
Opprustning av bruer i Arendal
Opprustning av bruer. Fra investeringsbudsjetten 2023-2026.
Nybygg av byrom i Arendal
Foremålet er tilrettelegging for et hyggelig byrom for alle.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.