Alle planlagte anleggsprosjekter i Arendal

Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Området kan gi anslagsvis inntil 400 boliger.
Nybygg av industriområde i Arendal
Gnr/bnr: 52/616, 511, 720, 377, 701, 791, 790, 270, 38, 619, 739, 770, 740, 774, 563, 741, 642 og 870.
Opparbeidelse av kanalby i Arendal
Planer om å åpne en gammel kanal, ca. 300 meter, gjennom byen. Ønskes ferdigstilt til 300 års jubileum 2023.
Nybygg av hovedvannledning i Arendal
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for ny hovedvannledning mellom vannbehandlingsanlegget ved Rore (i Grimstad kommune) og høydebassenget ved Lindtveit (i Arendal kommune).
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Østre Mørfjær- Saltrød
Området kan gi anslagsvis inntil 300 boliger.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Infrastruktur for kjølevann til Eyde Energipark i Arendal
Kjølevannsbehov på 500 m3/t, som tilsvarer 139 l/s. Kjølevann skal hentes fra ca 50 m dyp i Tromøysund.
Nybygg av byrom i Arendal
Foremålet er tilrettelegging for et hyggelig byrom for alle.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.