Alle planlagte anleggsprosjekter i Åmli

Nybygg av solkraftverk i Simonstad i Åmli kommune
Simonstad solkraftverk er planlagt med installert effekt på 43 MWp. Planområdet er på ca. 1115 daa og består av skog, lavere åser og småkupert hei.
Utbygging av bredbånd i Åmli kommune
Områder i Åmli kommune: Åmli-Imeland.
Utvidelse av gravplass i Åmli kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2025. Planlagt oppstart 2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.