Alle planlagte anleggsprosjekter i Etnedal

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Etnedal som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Ombygging av jernbanestasjon i Hamar
Ombygging av Hamar stasjon og ny fylling og bru gjennom Åkersvika naturreservat mellom Stange og Hamar. Prosjektet skal CEEQUAL-sertifiseres.
Gang- og sykkelveg på Fv 24 Sand-Dagfinrud i Nord-Odal
Lengde 2,3 km. ÅDT 3200. Fra handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025.
Etablering av flere gjestebåtplasser og ferdigstillelse av uteområde fra pumpehusplassen Odden til småbåtshavn i Mjøsparken, Brumunddal
Dette området vil grense inn mot eksisterende småbåthavna i vest og Tines pumpestasjon/Brumunddal Småbåthavn i øst. Entreprisen omfatter grovt sett følgende arbeider: - Anleggsarbeider som vegetasjonsavtaking, graving, bortkjøring av masser og oppfylling. - Grunnarbeider og oppfylling. - Terrassering ned mot Mjøsa - Erosjonssikring ned mot Mjøsa - Elektroarbeider. - Belysning. - Vnn- og avløpsarbeider - Anleggsgartnerarbeid. - Benker, bord, plantekasser m.m.

Se andre prosjekter i Innlandet fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.