Alle planlagte anleggsprosjekter i Grimstad

Nybygg av gang- og sykkelvei i Grimstad
Ny gang- og sykkelvei langs Østerhusmoen fra Mollandsveien til Bibelskolen (totalt ca. 1,1 km).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.