Alle planlagte anleggsprosjekter i Arendal

Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Området kan gi anslagsvis inntil 400 boliger.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Østre Mørfjær- Saltrød
Området kan gi anslagsvis inntil 300 boliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.