Alle planlagte anleggsprosjekter i Hattfjelldal - Aarborte

Nybygg av kraftverk i Hattfjelldal kommune
Effekt på 60 MW. 126 GWh/år. Kraftverket skal bygges i fjell.
Etablering av infrastruktur for boliger i Hattfjelldal
Infrastruktur for ca. 15-30 boliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.