Alle planlagte anleggsprosjekter i Sirdal

Oppgradering av tunnel langs Sirdalsvannet på Fylkesveg 42 i Sirdal
Rassikring langs Sirdalsvannet innebærer forlengelse av Gåsehellertunnelen og sikring av veien gjennom Valevika
Etablering av transformatorbygg i Sirdal
Etablering av Tonstad datapark transformatorstasjon med to transformatorer hver med ytelse 150 MVA og omsetning 132/22 kV, to 132 kV utendørs bryterfelt, ett innendørs 22 kV GIS-koblingsanlegg og to ca. 500 meter lange 132 kV jordkabler fra Tonstad datapark transformatorstasjon til Ertsmyra transformatorstasjon. Etablering av et transformatorbygg med en grunnflate på ca. 300 m2. Hele den nye transformatorstasjonen vil ligge innenfor området til Tonstad datapark.
Utvidelse av masseuttak på Tonstad
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et større og sammenhengende masseuttak for fjell/steinmasser i det aktuelle området. Det er ønskelig å ta ut masser på inntil 718 000 m3; over en tidsperiode på 20 år, med planlagt etterbruk av arealene for områdene etter uttaksperioden. Uttaket vil skje etappevis med tre planlagte etapper, med et årlig uttak på ca. 25 000 m3. Gnr/bnr: 38/1-3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.