Alle planlagte byggeprosjekter i Vik

Ny tunnel på Fv 5600 Svartasva i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Snøgjølet i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Nedda i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Jambua i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Nord for Nedda i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Skoddesete i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Overbygg på Fv 5600 Jambua i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Overbygg på Fv 5600 Snøgjølet i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Overbygg på Fv 5600 Nedda i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Oppgradering av eskisterende transformatorstasjon i Vik kommune
Eksisterende transformatorstasjon vil bli ståande som en reserve etter at ny transformator er i drift. Transformatorar med øvre spenningsnivå 66 kV. - Eit innandørs koblingsanlegg med spenningsnivå 66 kV. - Ein bygning med grunnflate ca. 350m2 og mønehøgde ca.5,7 meter, som vist på kart merket «Hove transformatorstasjon, vedlagt konsesjonen. - Nødvendig høgspenningsanlegg
Nybygg av vannkraftverk i Vik
Planlegger å bygge kraftstasjonen i tradisjonelle byggningsmaterialer med et aggregat på 2 MW. Årsproduksjon på 6,6 GWh.
Nybygg av skytebaneanlegg på Svidlangsmyri på Vangsnes
Skyttarlagi – Vik Skyttarlag, Feios Skyttarlag og Framnes Skyttarlag har planlagt å byggja felles skytebaneanlegg på Vangsnes. I området på Svidlangsmyri.Det er planlagt 100 meters bana, 200 meters bana og leirduebana ved sida av.
Fanggjerde og stikkrenner på Fv 5600 Skoddesete i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av fortau i Vik
Føremålet med planarbeidet er å etablere fortau frå Vange bru til Flatbygdi skule, langs fv. 5601 Seljadalsvegen og langs skulevegen.
Fanggjerder på Fv 5600 Nord for Nedda i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Isnett og bolt på Fv 5600 Svartasva i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av parkeringsplass i Vik
Opparbeidelse av 6 parkeringsplasser.
Oppussing av ungdomsskole i i Vik
Det er behov for å pussa opp resterande 4 klasserom på ungdomsskulen, samt gang oppe og nede. Begge korridorane må ha nye himlings plater.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.