Alle planlagte byggeprosjekter i Hyllestad

Nybygg av boliger og næring sør for Saltbuelva i Hyllestad kommune
Formålet med planarbeidet er tredelt, med ynskje å legge til rette for bustadbygging, industri for settefiskanlegg og løyse vegproblematikk knytt til Salbusvingen.
Nybygg av eneboliger i Hyllestad kommune
Tomtene ligg i opparbeidde byggefelt.
Nybygg av eneboliger i Hyllestad kommune
Tomtene ligg i opparbeidde byggefelt.
Nybygg av eneboliger i Hyllestad kommune
Tomtene ligg i opparbeidde byggefelt.
Utvidelse av eksisterende småbåthamn på Sørbøvåg
26 daa. Utvidinga vil gje opp mot 100 nye båtplassar.
Nybygg av eneboliger i Hyllestad kommune
Tomtene ligg i opparbeidde byggefelt.
Terrenginngrep på Fv 57 Trangegjelet i Hyllestad
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 310 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 607 Brostad i Hyllestad
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is/stein. 150 m. Kostnad og start er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.