Alle planlagte byggeprosjekter i Svalbard fylke

Nybygg av hovedbygg i Svalbard
Eksisterende hovedbygg på Jan Mayen er på slutten av sin levetid. Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg oppdrag om å etablere nytt hovedbygg på Jan Mayen. Bygningen skal ha rom for alle aktiviteter for jobb og fritid for 18 fastboende og kunne huse vesentlig flere i perioder.
Riving av antenne i Ny-Ålesund
Dermontering og riving av VLBI antenne i Ny-Ålesund, Svalbard. Etter at de to nye VLBI-antennene på Brandal i Ny-Ålesund er startet og verifisert at de produserer gode data, skal den gamle VLBI-antennen ved siden av flyplassen i Ny-Ålesund rives. Antenna veier ca. 130 tonn og består av stål og aluminium. Antenna inneholder ca. 100 liter olje og noe elektronikk og ledninger av ulike dimensjoner. Alt av elektronikk i antennen skal fjernes, før selve ståantennen rives. Det nedgravde betongfundamentet skal bli værende, og må ikke skades da det benyttes til geodetiske målinger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.