Alle planlagte byggeprosjekter i Vega

Etablering av fritidsboliger på Ylvingen i Vega
Ca 40 mål er regulert til fritidsboliger.
Nybygg av hytter på Vegaøyan
3-4 hytter. Gnr/bnr 24/16 og 24/25.
Etablering av hybelhus og servicebygg med lager- og havnefasiliteter i Vega kommune
Oppføring av nytt hybelhus til mannskap på hurtigbåt samt oppføring av nytt servicebygg med lager- og havnefasiliteter. To mindre bygg i offentlig havneområde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.