Alle planlagte byggeprosjekter i Saltdal

Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard.
Etablering av næringsvirksomhet og offentlig tjenesteyting i Saltdal kommune
Gnr/Bnr 42/186 og 42/1. Ca. 56 daa. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling og etablering av næringsvirksomhet og offentlig tjenesteyting innenfor planområdet. Planforslaget skal tilrettelegge for en næringsutvikling på eiendommen i form av produksjonsbedrifter, entreprenør- og anleggsbedrifter, engros og lager, verksted og håndverksbedrifter. Det er
Til- og ombygg av kulturhus i Saltdal kommune
Prosjektet omfatter restaurering av eksisterende bygningsmasse og et mindre tilbygg.
Utvidelse av grøft, rensk, bolt og nett ved Setsåhøgda på E6 i Saltdal
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 170m.
Utvide grøft, rensk, bolt og nett av fjellside ved Kakura på E6 i Saltdalt
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor lav. 110m

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.