Alle planlagte byggeprosjekter i Hemnes

Nybygg av hydrogenfabrikk i Korgen, Hemnes
Planområdet er på ca. 1078 daa. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering og utvikling av industriområde, . Siden planen legger opp til næringsareal på mer enn 15 000 m2 skal planen konsekvensutredes.
Nybygg av boligfelt i Finneidfjord, felt 2 m.fl.
Totalt 40 tomter for Grustaket boligfelt.
Nybygg av leiligheter på Bjerka i Hemnes, trinn 1
Gnr/bnr: 149/4/141 og 149/4/38.
Nybygg av leiligheter på Bjerka i Hemnes, trinn 2
Gnr/bnr: 149/4/141 og 149/4/38.
Nybygg av hyttefelt i Hemnes
Ca 15 hytter. Planområdet er ca. 245 dekar.
Nybygg av hyttefelt i Hemnes
Ca 15 hytter. Planområdet er ca. 270 dekar.
Nybygg av vannkraftverk i Hemnes
600 m 22 kV jordkabel. Ca 5-6 m høy betongdam, ca 15-20 m lang. 11,1 GWh.
Nybygg av boligfelt i Finneidfjord
10 tomter for felt 1. Totalt 40 tomter for Grustaket boligfelt.
Nybygg av eneboliger på Bjerka i Hemnes
5 byggeklare boligtomter.
Magasin og bytte av stikkrenne og etablering av overløp på E6 u Hemnes
Skredfaktorkategori middels. 150m lengde. Skredtype, sørpe.
Etablering av fangdam og kulvert på E6 i Hemnes
Skredfaktorkategori middels. 1109m lengde. Skredtype, sørpe.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.