Alle planlagte byggeprosjekter i Grane

Nybygg av kraftledning og transformatorstasjon i Hattfjelldal
132 kV Kraftnett Røssvatn, tilknytning Krutåga kraftverk og Mølnhusbekken kraftverk.
Renovering alt nybygg av kirke i Grane
Fra økonomiplan 2022-2025.
Ny- alt ombygg av brannstasjon i Trofors
Det er behov for å bygge ny brannstasjon eventuelt renovere den gamle.
Etablering av kommunalt vann til Fellingfors næringspark, Trofors
Bygg m/tankanlegg, filter og UV-belysning.
Rehabilitering av basseng i skole i Trofors
Det er behov for reinvestering i svømmebassenget med betongarbeider, membran og fliser.
Dynamisk innkjøpsordning for utbygging av bredbånd i Nordland, 2022-2024
Fellesutlysning for kommunene: - Alstahaug. - Andøy. - Bodø. - Brønnøy. - Bø. - Dønna. - Grane. - Hamarøy. - Hattfjelldal. - Leirfjord. - Meløy. - Rødøy. - Sortland. - Sømna. - Øksnes.
Ombygg av hovedvannledning i Trofors
Skifte ut gamle jernrør. Veger må asfalteres etter endt jobb.
Salg alt. riving av sykehjem i Trofors
Gamle Grane Sykehjem (forsøkes først solgt, hvis ikke salgbart saneres bygget)
Rassikring ved vei i Trofors
På bergskjæring ved Turmoveien er det registrert til dels store mengder med løst berg og delvis nedfall på veg. For å unngå nedfall på trafikkert veg bør bergskjæringen renskes og eventuelt sikres med bolt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.