Alle planlagte byggeprosjekter i Evenes

Nybygg av landbasert postsmoltanlegg på Slaggen industriområde i Evenes
Produksjonskapasitet på rundt 5.000 tonn fisk årlig.
Utvikling av skoletomta i Evenes
"Stedsutvikling Bogen".
Ombygg og tilbygg til leiligheter i Evenes
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Ombygg fra hotell til leiligheter og nytt modulbygg (leiligheter) i Evenes
Ombygging fra hotell till leiligheter og nytt leilighetsbygg (modulbygg).
Nybygg av boliger i Evenes
Byggeklare tomter.
Etablering av ny brannstasjon i Evenes
Fra økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.