Alle planlagte byggeprosjekter i Vestre Slidre

Tilbygg av yoga retreat og fjellhotell i Røn
Gnr/bnr: 94/16, 94/17, 94/17F1, 94/17F2, 94/17F3, 94/17F4, 94/17F5, 94/17F6, 94/17F7, 94/17F8, 94/17F9, 94/17F10.
Nybygg av eneboliger i Røn
Følgende tomter er ledige for salg: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 13. Kostnad for tomtegrunn er kr. 150.000,- pr. tomt. Byggeklare tomter.
Nybygg av boligområde i Slidre
Tomt nr 26-33. Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Slidre
Følgende tomter er for salg: 1, 3, 6, 9, 10, 13 og 25. Kostnad for tomtegrunn er kr. 135.000,- pr. tomt. Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Røn
Tomt 14-17+ Terrasse.
Nybygg av skiløype og turvei langs Vasetvatnet i Vestre Slidre
Planområdet ligg på nordsida av Vasetvatnet og er delt i to polygon. Austre del av planområdet dekker ca 540 m trase på gbnr. 70/31 og 69/1 og vestre del ca 740 m på gbnr. 69/1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.