Alle planlagte byggeprosjekter i Våler (Innlandet)

Nybygg av næringspark i Våler
Gnr/bnr: 48/155 og 105. Ca. 100 mål tomt. Byggeklare tomter.
Utbedring av Fv 493 Lundbyvollen (Risberget)-Elverum grense
7 300 m. ÅDT 175. Fra investeringsprogram 2018-2021. Planlagt utført 2022-23.
Nybygg av hytter i Våler
Gnr/bnr: 81/72, 81/170, 81/171, 81/173, 81/194, 81/195 og 81/196. 8-10 hytter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.