Alle planlagte byggeprosjekter i Vågå

Nybygg av boliger i Vågå, trinn 2
Riving av et bygg. Oppføring av to bustader (1x65 m2, 1x85 m2).
Nybygg av boliger i Vågå, trinn 1
Riving av et bygg. Oppføring av to bustader (1x65 m2, 1x85 m2).
Opparbeidelse av kjettingsplasser langs Fylkesveg 2620 i Vågå og Sel
Opparbeidelse av kjettingplasser på begge sider av Vågårusten.
ENØK tiltak i ungdomsskole i Vågå
Konvertering til vannbåren varme og LED-belysning.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Vågå
Infrastruktur for 4 boenheter.
Opparbeidelse av parkeringsareal langs Fylkesveg 51 i Vågå
Opparbeidelse av parkeringsareal langs fylkesvegen. Tiltak krever samarbeid og medfinansiering fra flere aktører og kommune/næringsliv må ta et hovedansvar her.
ENØK tiltak i dagsenter i Sjårdalen
Oppgradering av energioppfølgingssystem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.