Alle planlagte byggeprosjekter i Tynset

Nybygg av datasenter i Tynset
Området er 1.000.000 m2.
Etablering av næringsområde ved Rv. 3 Motrøkrysset på Tunndalen i Tynset
300 dekar. Gnr/Bnr: 75/1 - 91/ 39,106,158,79,41,58 - 92/1 - 93/36,2,3.
Nybygg av hytter og leilighetsbygg for fritidsleiligheter på Savalen i Tynset
Gnr/bnr: 112/221, 203/14 og 112/9. Etablering av 30–34 frittliggende fritidsboliger og et leilighetsbygg for fritidsleiligheter.
Nybygg av bofellesskap i Tynset
Prosjekt fra Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av hytter i Kvikneskogen
Ca. 490 daa. Privat grunneier. Gnr/bnr: 139/1, 139/1/1, 139/4 mfl.
Utvidelse av småbåthamn og parkering i Tynset
Gnr/bnr.: 112/9, 112/102, 113/26, 124/5 og 124/315.
Nybygg av hytter ved Nissehuset på Savalen i Tynset
Planområdet er på ca. 50,7 daa.
Nybygg av boliger i Tynset
Lavenergibygg, universelt utformet.
Teknisk oppgradering av kulturhus i Tynset
Utskifting av lys og tautrekk.
Nybygg av fortau i Tynset
Fra Parkveien til idrettsanlegget.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Tynset
Parkveien til industriområdet.
Utskifting og oppgradering av sceneteknikk på kultursal i Tynset kommune
Storsalens 19 tautrekk og 4manuelle wiresveiv-trekk skal fjernes og erstattes med 23 nye motortrekk. Trekkene skal utstyres med multikabler (strøm/dmx). Dimmerommet med patch-felt, dimmere og strømtilkoblinger skal oppgraderes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.