Alle planlagte byggeprosjekter i Trysil

Nybygg av familiepark i Trysil
60-70 leiligheter, 300-600 senger.
Nybygg av familiepark i Trysil
290 DAA. Max utbyggingspotensial 20000 kvm.
Nybygg av hytter i Trysil
Privat grunneier. 141 daa
Nybygg av hytter i Trysil-Knuts Fjellverden
Ferdig regulerte tomter. Område Trysil-Knuts Fjellverden. Infrastruktur ca 3- 4 mill kroner. 12 hyttetomter totalt. 11 tomter gjenstår.
Rehabilitering av ledningsnett i Trysil
Prosjekt fra budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av gangveg og fortau i Trysil
Gangveg ned Antonsbakken (mellom Liavegen og Storvegen), fortau langs Livegen og Skredderbakken.
Etablering av ladestasjoner i Trysil kommune
Hurtiglader må ha støtte for Type 2, Mode 3 og ha en spenning på minimum 400V. På hver lokasjon skal det oppføres 2 ladestolper med 2 uttak på hver, totalt 4 ladepunkter per lokasjon.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Jordet
Infrastruktur for 20-30 boligtomter.
Nybygg av fortau ved Sørhusjordet i Trysil
Fortau ved Sørhusjordet og nordøst for parkeringsplass ved rådhuset.
Biotoptiltak i elv i Trysil
Prosjekt fra Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Brannsikring av kirke i Trysil
Prosjekt fra Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.