Alle planlagte byggeprosjekter i Skjåk

Nybygg av lett industri på Øyberget i Skjåk
Gnr/bnr: 246/1, 246/67, 252/13 og 134/1. Lett industri på nordsida av Skjåk solside på Dønfoss.
Etablering av infrastruktur for nybygg av lett industri på Øyberget i Skjåk
Gnr/bnr: 246/1, 246/67, 252/13 og 134/1. Lett industri på nordsida av Skjåk solside på Dønfoss.
Rassikringstitak på Rv 15 Oppljostunnelen i Skjåk
Prioritet lav i rassikringsplan. Skredtype snø.
Nybygg av eneboliger i Skjåk
4 tomter gjenstår.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Skjåk
Infrastruktur for 21 boligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.