Alle planlagte byggeprosjekter i Sel

Omlegging ved Fylkesveg 2614 (tidligere fv 435) Otta vannverk i Sel
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.
Nybygg av hyttefelt på Mysusæter
Gnr/bnr 253/22, 253/25, 253/93 på Mysusæter i Sel kommune. Planen omfatter også deler av 253/107, 253/106 og 253/21.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.