Alle planlagte byggeprosjekter i Ringebu

Ny E6 Øyer-Otta, parsell Tretten-Ringebu S (Elstad)
10,5 km E6 med forbikjøringsstrekninger og midtdeler. Overført fra Statens vegvesen til Nye Veier.
Tilbygg av hotell og nybygg av utleieenheter i Venabygd
Tilbygg av hotell 15.000 m2 og nybygg av utleieenheter.
Utvikling av sentrum i Ringebu kommune
Formålet med planarbeidet er legge til rette for videre utvikling av et klimavennlig og attraktivt Vålebru og slik styrke Ringebu sentrum som handelssted, bosted, møtested og arrangementsarena. Kunnskapsgrunnlag og rammer for planen skal i tillegg til det som inngår i en formell planprosess, fremskaffes gjennom analysearbeid og medvirkningsprosesser som inngår i stedsutviklingsprosjektet Vålebru inn i framtida.
Rassikring av E16 Elstadkleiva i Ringebu
Prioritet middels i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nybygg av hytter i Kvitfjell, Fåvang, trinn 2
Trinnvis utbygging. Totalt skal det bygges ca. 170 hytter i området fordelt på 3 byggetrinn. 30-50 hytter blir bygd ut i trinn 1.
Nybygg av hytter i Kvitfjell, Fåvang, trinn 3
Trinnvis utbygging. Totalt skal det bygges ca. 170 hytter i området fordelt på 3 byggetrinn. 30-50 hytter blir bygd ut i trinn 1.
Nybygg av fabrikk i Fåvang
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr/bnr.: 129/271 og 129/272 samt deler av 129/262 og 129/246. Utbyggingen av næringsbebyggelse skal skje på gnr/bnr.: 129/271 og 129/272
Nybygg av vannverk på E6 i Ringebu
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2020-2021.
Nybygg av fritidsbebyggelse på Kvitfjell i Ringebu
Gnr/bnr: 103/7, 1, 102/2, 1 og 109/10. Frittliggende fritidsboliger og konsentrerte utbyggingsområde.
Nybygg av hytter i Kvitfjell, Fåvang, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt skal det bygges ca. 170 hytter i området fordelt på 3 byggetrinn. 30-50 hytter blir bygd ut i trinn 1.
Nybygg av boligområde i Kolstad
Tomtene kan selges både til private og utbyggere.
Nybygg av fritidsbebyggelse på Kvitfjell i Ringebu
Konsentrert utbygging av leiligheter/to-manns boliger eller frittliggende fritidsboliger.
Nybygg av hytter på Høgåsen nedre, Venabygdsfjellet
Gnr/bnr: 22/2, 24/1 og 12/1 med fradelte tomter.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Kvitfjell, Fåvang, trinn 3
Trinnvis utbygging. Totalt skal det bygges ca. 170 hytter i området fordelt på 3 byggetrinn. 30-50 hytter blir bygd ut i trinn 1.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Kvitfjell, Fåvang, trinn 2
Trinnvis utbygging. Totalt skal det bygges ca. 170 hytter i området fordelt på 3 byggetrinn. 30-50 hytter blir bygd ut i trinn 1.
Rassgjerde på Fylkesveg 2532 (tidligere fv 319) Årneslia i Ringebu
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Kvitfjell, Fåvang, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt skal det bygges ca. 170 hytter i området fordelt på 3 byggetrinn, 30-50 hytter i trinn 1.
Rehabilitering av svømmebasseng i Ringebu
Usikkert prosjekt. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prosjektet er ikke prioritert. Antatt byggestart.
Utvidelse av grustak i Fåvang
Gnr/bnr: 107/1 og deler av eiendommene: 106/2, 98/25, 106/26 og 208/13.
Ombygging av nærmiljøanlegg ved ungdomshus i Ringebu
Forutsetter ekstern delfinansiering.
Ombygging av nærmiljøanlegg ved Ringebu rådhus
Forutsetter ekstern delfinansiering.
Nybygg av carport ved omsorgsbolig i Ringebu
Behov for 4 carport plasser med elbillading. Ladestasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.