Alle planlagte byggeprosjekter i Nordre Land

Nybygg av næringspark i Dokka
Tomtestørrelse: 18.727 m2. Området er regulert for industri og storvarhandel.
Nybygg av behandlingssenter i Dokka
Nybygg som erstating for brannskadet bygging, og for utvidet kapasitet på behandlingssenteret. Gnr/bnr: 16/5 og 16/20 deler av 16/1 og 149/10 er innlemmet av hensyn til adkomstvei/avkjørsel. 53,1 daa planområde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.