Alle planlagte byggeprosjekter i Nord-Fron

Nybygg av hytteområde i Skåbu
Totalt 54 tomter. Gnr/bnr: 204/44 og 204/66.
Etablering av næringsbygg i Lomoen
Tiltakshavar er Axel Petter Kongsli og Amund Amundsøn Lo.
Nybygg av fjellandsby rundt Rondablikk hotell i Nord-Fron
Ovenfor hotellet reguleres branntomten, samt at men skal se på mulighetene for mindre leilighetsbygg i den østre delen av planområdet. Gnr/bnr: 309/28, 309/33, 383/64, 309/7, 383/5, 383/662, 383/54, 383/73 og 383/11.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Vinstra
Gnr/bnr: 201/107, 201/25. Planområdet er på ca 483 dekar og skal tillrettelegges for frittliggende fritidsbebyggelse.
Nybygg av hytteområde i Kvamsfjellet
Gnr/bnr: 383/15, 309/33, 383/70, 383/73, 383/66 og 383/20. Planområde: ca. 15 dekar.
Nybygg av eneboliger i Skåbu
Tomter for salg: Austlivegen 36, 38, 40, 30d og tomtenummer: 13 og 17. Gnr/bnr: 204/232 mfl.
Nybygg av eneboliger på Vinstra
Tomter for salg: Nordgardsvegen 2, 816,9 m2, Nigardsvegen 6, 1000 m2, Utsikta 3, 737 m2, Utsikta 5, 698,9 m2.
Nybygg av eneboliger i Kvam
Tomter for salg: Steinråket 3, 988 m2 Steinråket 9, 927 m2
Nybygg av hytteområde i Kvamsfjellet
Gnr/bnr: 309/33, 309/34 og 309/8. Planområde: 3,5 dekar.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Vinstra
Infrastruktur for 10 boligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.