Alle planlagte byggeprosjekter i Lesja

Nytt krabbefelt på E136 Stuguflaten - Rødstøl
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utført 2020-2023.
Nybygg av fritidsboliger og leiligheter i Lesja
Gnr./bnr. 2/5, 2/9, 2/11, 2/104, 2/369, 2/500, 2/625, 2/627, 2/777, 2/778, 2/1393. Planområdet har et areal på 102 daa. Totalt skal det bygges ut 1000 fritidsboliger, 2 nye nedfarter og hotell/lodge og forretningsbygg på området. 50-60 fritidsboliger blir utført i fase 1.
Utvidelse av næringsvirksomhet i Lesja
Gnr/bnr 17/1, 17/3,4 og 158/57
Nybygg av hytter og fritidsboliger i Lejsa
Gnr/bnr: 2/55 og 2/150 mfl. Tomter for 10-20 hytter.
Nybygg av eneboliger i Lesja
Tomteareal: 1.200 m2.
Nybygg av eneboliger i Joramo, Lesja
Tomteareal: 1.100-1.200 m2.
Mindre rehabilitering av bankbygget i Lesja kommune, (Levande Lesja 2022)
Mindre arbeider på "bankbygget" i Lesja sentrum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.