Alle planlagte byggeprosjekter i Grue

Nybygg av industriområde i Kirkenær
235 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av datasenter i Grue
Området er 200.000 m2.
Nybygg av museum på Grue
Ca 12 måneder byggetid. Lokalisering: Diagonalt over elva og veien fra friluftsmuseet Finnetunet. Arkitekt er: Andrea Baresi, Filip Lipinski, Juráš Lasovský og Hanna Johansson fra Tsjekkia, Italia og Sverige Gnr/bnr: 106/34, 113/34, 113/54, 113/57, 113/182, 113/183, 113/116, 113/74.
Forlengelse av kryssingsspor i Kirkenær
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.