Alle planlagte byggeprosjekter i Grue

Nybygg av solkraftverk i Grue kommune
Planområdet omfatter 344,1 hektar. 264,6 MWp.
Nybygg av datasenter i Grue
Området er 200.000 m2.
Nybygg av industriområde i Kirkenær
235 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av boligområde i Kirkenær
Totalareal ca. 30 daa
Forlengelse av kryssingsspor i Kirkenær
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029.
Nybygg av barnehage på Kirkenær
Barnehage for 70-80 barn, 3 avd.
Nybygg av eneboliger i Refset
Tomter for salg: Steinvegen 5 (Gnr/bnr: 76/66) 1.127 m2, Steinvegen 12 (76/64) 903 m2, Engvegen 1 (76/60) 1.101 m2, Engvegen 3 (76/56) 1.173 m2, Engvegen 4 (76/54)) 868 m2, Engvegen 9 (76/57) 1.372 m2 Gnr/bnr: 76/71 1,444 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.