Alle planlagte byggeprosjekter i Gran

Nybygg av helse- og omsorgssenter på Sagatangen i Gran sentrum
Det legges til grunn at det nå skal bygges 120 plasser. Den nye fordelingen er 88 plasser for institusjon og 32 mindre omsorgsleiligheter. Produksjonskjøkken for levering til sykehjemmet samt mat til hjemmeboende. Barrierevaskeri. Mulig fremtidig utvidelse til lokaler for desentraliserte spesilisthelsetjenester i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Lunner kommune.
Nybygg av leiligheter og næring i Gran, trinn 2
Bruksareal: 3300 kvm avsatt for næring + 9 leiligheter
Nybygg av boliger for psykiatri/rus i Gran
11,25 mill kr 2021 og 11,25 mill kr 2022.
Nybygg av avlastningsenhet i Gran
11 mill. kr 2023 og 11 mill. kr 2024.
Utskifting av eksisterende kulvert på Fylkesveg 34 i Gran
Ny kulvert for Gullerudelva som renner ut i Randsfjorden, som erstatning for eksisterende korrugerte kulvertrør under Fv. 34 (Røykenviklinna).
Utskifting av eksisterende kulvert på Fylkesveg 245 i Gran
Ny kulvert for Hagaelva og Veltabekken som renner ut i Randsfjorden, som erstatning for eksisterende korrugert kulvertrør under Fv. 245 (Vestsidevegen).
Ombygging av inngangsparti/vestibylen på rådhus i Gran
Gran kommune planlegger en oppgradering av inngangspartiet på eksisterende rådhus. Konkurransen omhandler følgende: Ombygging av inngangspartiet. Ombygging i vestibylen. Skallsikring med adgangskontroll for hele bygget.
Nybygg av fritidsboliger i Lygna, felt 4 mfl
Ca 1000 stk fritidsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.