Alle planlagte byggeprosjekter i Etnedal

Etablering av hydrogenproduksjonsanlegg i Øygarden kommune
Legge til rette for etablering av eit hydrogenproduksjonsanlegg. Det vil vere eit bidrag i omstillinga av energiklynga nord i Øygarden i retning av det grøne skiftet. Hydrogenproduksjonen vil vere «blå». Det vil sei at den vil omdanne naturgass og at biproduktet CO2 vert deponert under havbotn som gjennom Northern Lights-prosjektet. Lokaliseringa av produksjonsanlegget er tenkt i umiddelbar nærhet til lagringsanlegget for CO2.
Nybygg av fritidsboliger i Etnedal
30-40 boenheter. Mellom Frugseth og Elvesæter. Gnr/bnr: 34/3, 12.
Nybygg av boligområde i Bruflat
Haugalia sør, B13. 17 tomter.
Nybygg av hytteområde i Etnedal
Grunneier Bruflat Sokneråd.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Etnedal
Grunneier: Ulf Tonerud. 10-15 hytter.
Nybygg av øvingsområde for brannvesendet, miljøstasjon mm i Etnedal
Hensikten med planarbeidet er i første rekke: Fornye og oppdatere dagens regulering. Vurdere bruk av næringstomt (feste 1) til øvingsområde for brannvesenet. Regulere inn tomt for miljøstasjonen og vurdere muligheter for utvidelse av denne. Planen berører følgende eiendommer: gnr 117 bnr 17, 12 og gnr 117 bnr 7 fnr 1, 2 og 3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.