Alle planlagte byggeprosjekter i Engerdal

Nybygg av hytter i Engerdal
Forslagsstiller er følgende grunneiere i området: • Engerdal kommuneskoger KF • Øistein Andersen • Jon Inge Tollefsen • Rolf Aasbø • Jon Bakken
Nybygg av leiligheter/utleieboliger i området mellom Engerdal torg og Engeråa
Prosjektet tar utgangspunkt i at Engerdal kommune ønsker at utbygger skal oppføre leiligheter med kommunen som leietaker på 4-7 leiligheter. Utbygger bestemmer omfang av leiligheter som bygges totalt.
Til- og ombygg av renseanlegg i Engerdal kommune
Bygging av nytt tilbygg til renseanlegget for nytt maskinteknisk utstyr samt generell renovering av renseanlegget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.