Alle planlagte byggeprosjekter i Eidskog

Nybygg av næringsområde i Magnor
200 daa. Flate tomter.
Nybygg av hytter i Eidskog
Vestmarkavegen 1165, 1167 og 1169. Gnr/bnr. 9/41, 9/56, 9/74, 9/29 og 75/11.
Ombygg av stasjon/trafo i Innlandet
Tidsperiode 2026. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.