Alle planlagte byggeprosjekter i Tvedestrand

Nybygg av næringsområde i Tvedestrand
Byggeklare tomter. 66 mål tomt. Bebyggelse 40-45 mål.
Nybygg av industri i Tvedestrand
Ca 100 mål gjenstår.
Nybygg av butikk og lager i Tvedestrand
Tomt 4000 m2. Byggeklare tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.